หวย ruay   ผลลัพธ์เก่า บน (148) - ล่าง (91)

ผลออกรางวัล สูตรเด่นคู่ สูตรเสียว สูตรปักสิบบน สูตรวินบน 56 ชุด สูตรพิกัดบน
รอบที่ บน ล่าง
ปรับสูตร ปรับเสียว ปรับปักสิบ ปรับสูตรวินบน สูตรพิกัดบน
ถูก >> ถูก >> ถูก >> ถูกทั้งหมด / รอบ ถูกทั้งหมด
จับยี่กี รอบที่ 1 069 21 8-1 ถูก 5 51348 34567801 614 บน
จับยี่กี รอบที่ 2 358 48 9-6 2 28015 ถูก 56789023 วินบน 269
จับยี่กี รอบที่ 3 327 40 8-5 9 95782 ถูก 56789023 วินบน 158
จับยี่กี รอบที่ 4 587 21 7-8 ถูก 6 62459 78901245 วินบน 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 5 250 25 7-8 7 73560 ถูก 89012356 วินบน 370 บน
จับยี่กี รอบที่ 6 832 22 0-6 7 73560 ถูก 90123467 วินบน 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 7 060 64 2-6 ถูก 3 39126 ถูก 01234578 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 8 308 28 0-4 ถูก 8 ถูก 84671 56789023 วินบน 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 9 368 37 8-0 ถูก 5 51348 01234578 603 บน
จับยี่กี รอบที่ 10 922 72 8-2 ถูก 6 62459 ถูก 56789023 เบิ้ล 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 11 524 87 2-0 ถูก 3 39126 ถูก 67890134 603
จับยี่กี รอบที่ 12 910 90 4-5 4 40237 78901245 วินบน 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 13 295 12 0-3 3 39126 ถูก 90123467 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 14 633 10 5-8 4 40237 ถูก 56789023 เบิ้ล 481
จับยี่กี รอบที่ 15 756 55 3-0 0 06893 12345689 วินบน 603 บน
จับยี่กี รอบที่ 16 140 70 6-1 ถูก 5 51348 ถูก 67890134 วินบน 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 17 539 75 0-2 2 28015 67890134 วินบน 825
จับยี่กี รอบที่ 18 506 42 9-2 ถูก 3 39126 12345689 825
จับยี่กี รอบที่ 19 597 77 6-7 ถูก 6 62459 ถูก 45678912 วินบน 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 20 198 37 7-9 ถูก 4 40237 56789023 วินบน 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 21 รอผล รอผล 8-9 3 39126 45678912 592
จับยี่กี รอบที่ 22 รอผล รอผล

สมัครสมาชิก กดที่รูป รับฟรี 1,000 บาท

 

 

จับยี่กี รอบที่ 23 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 24 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 25 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 26 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 27 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 28 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 29 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 30 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 31 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 32 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 33 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 34 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 35 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 36 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 37 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 38 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 39 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 40 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 41 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 42 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 43 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 44 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 45 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 46 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 47 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 48 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 49 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 50 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 51 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 52 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 53 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 54 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 55 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 56 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 57 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 58 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 59 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 60 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 61 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 62 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 63 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 64 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 65 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 66 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 67 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 68 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 69 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 70 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 71 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 72 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 73 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 74 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 75 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 76 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 77 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 78 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 79 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 80 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 81 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 82 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 83 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 84 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 85 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 86 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 87 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 88 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???