หวย ruay   ผลลัพธ์เก่า บน (736) - ล่าง (29)

ผลออกรางวัล สูตรเด่นคู่ สูตรเสียว สูตรปักสิบบน สูตรวินบน 56 ชุด สูตรพิกัดบน
รอบที่ บน ล่าง
ปรับสูตร ปรับเสียว ปรับปักสิบ ปรับสูตรวินบน สูตรพิกัดบน
ถูก >> ถูก >> ถูก >> ถูกทั้งหมด / รอบ ถูกทั้งหมด
จับยี่กี รอบที่ 1 054 28 6-2 ถูก 5 ถูก 51348 ถูก 89012356 725 บน
จับยี่กี รอบที่ 2 055 31 4-3 ถูก 3 ถูก 39126 67890134 936
จับยี่กี รอบที่ 3 381 99 5-6 7 73560 67890134 วินบน 269
จับยี่กี รอบที่ 4 573 24 1-6 3 ถูก 39126 01234578 วินบน 269
จับยี่กี รอบที่ 5 697 26 3-2 ถูก 5 51348 23456790 วินบน 825
จับยี่กี รอบที่ 6 394 29 7-1 8 84671 12345689 วินบน 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 7 155 58 4-5 ถูก 3 39126 23456790 เบิ้ล 158 บน
จับยี่กี รอบที่ 8 737 00 5-1 2 28015 01234578 วินบน 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 9 032 25 7-8 4 40237 ถูก 67890134 370 บน
จับยี่กี รอบที่ 10 787 40 2-3 1 17904 78901245 วินบน 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 11 486 87 7-8 ถูก 9 95782 ถูก 12345689 วินบน 370
จับยี่กี รอบที่ 12 057 48 6-8 ถูก 6 62459 ถูก 01234578 วินบน 481
จับยี่กี รอบที่ 13 904 75 7-1 ถูก 0 ถูก 06893 ถูก 78901245 วินบน 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 14 148 37 4-6 ถูก 7 ถูก 73560 12345689 วินบน 269
จับยี่กี รอบที่ 15 113 49 8-3 ถูก 8 84671 ถูก 90123467 วินบน 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 16 875 96 3-7 ถูก 9 ถูก 95782 ถูก 34567801 วินบน 370 บน
จับยี่กี รอบที่ 17 406 90 5-4 ถูก 6 ถูก 62459 90123467 วินบน 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 18 853 30 6-7 9 95782 ถูก 56789023 วินบน 269
จับยี่กี รอบที่ 19 728 38 3-2 ถูก 2 ถูก 28015 ถูก 78901245 วินบน 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 20 035 71 8-3 ถูก 7 ถูก 73560 ถูก 01234578 วินบน 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 21 467 69 5-3 9 ถูก 95782 45678912 วินบน 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 22 252 43 7-2 ถูก 0 06893 78901245 วินบน 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 23 987 82 2-9 ถูก 5 51348 ถูก 12345689 592
จับยี่กี รอบที่ 24 418 97 7-8 ถูก 5 51348 ถูก 78901245 วินบน 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 25 480 03 8-2 ถูก 1 17904 78901245 วินบน 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 26 994 75 0-2 5 ถูก 51348 45678912 วินบน 825
จับยี่กี รอบที่ 27 499 15 4-5 ถูก 6 62459 ถูก 01234578 047
จับยี่กี รอบที่ 28 042 51 9-3 2 ถูก 28015 01234578 วินบน 936
จับยี่กี รอบที่ 29 929 53 2-4 ถูก 2 ถูก 28015 ถูก 45678912 วินบน 047
จับยี่กี รอบที่ 30 515 52 9-8 9 95782 67890134 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 31 025 20 5-4 ถูก 1 17904 89012356 วินบน 047
จับยี่กี รอบที่ 32 232 99 5-9 ถูก 8 84671 23456790 วินบน 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 33 781 56 2-0 8 ถูก 84671 ถูก 56789023 603
จับยี่กี รอบที่ 34 544 31 1-2 ถูก 0 06893 56789023 825
จับยี่กี รอบที่ 35 533 54 4-3 ถูก 0 06893 ถูก 34567801 เบิ้ล 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 36 669 24 3-9 ถูก 8 84671 ถูก 89012356 วินบน 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 37 493 96 9-0 ถูก 1 17904 ถูก 01234578 603 บน
จับยี่กี รอบที่ 38 631 49 3-4 ถูก 6 ถูก 62459 90123467 วินบน 047
จับยี่กี รอบที่ 39 734 79 1-6 0 06893 ถูก 67890134 วินบน 269
จับยี่กี รอบที่ 40 708 41 4-2 ถูก 6 62459 45678912 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 41 743 55 8-9 0 06893 12345689 วินบน 592
จับยี่กี รอบที่ 42 177 95 3-9 ถูก 0 06893 45678912 เบิ้ล 592
จับยี่กี รอบที่ 43 035 21 7-2 ถูก 1 ถูก 17904 34567801 วินบน 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 44 902 94 5-9 ถูก 9 ถูก 95782 45678912 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 45 758 57 2-1 2 28015 ถูก 67890134 714
จับยี่กี รอบที่ 46 599 79 8-9 ถูก 3 39126 ถูก 23456790 เบิ้ล 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 47 018 68 9-0 ถูก 5 51348 ถูก 12345689 วินบน 603
จับยี่กี รอบที่ 48 312 88 8-2 ถูก 3 ถูก 39126 ถูก 01234578 วินบน 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 49 501 00 2-4 9 95782 90123467 วินบน 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 50 716 41 1-8 ถูก 5 51348 ถูก 78901245 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 51 037 21 6-0 ถูก 3 ถูก 39126 ถูก 89012356 603 บน
จับยี่กี รอบที่ 52 672 96 7-9 ถูก 7 ถูก 73560 ถูก 89012356 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 53 654 31 2-9 9 95782 ถูก 45678912 วินบน 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 54 645 51 4-3 ถูก 1 ถูก 17904 ถูก 12345689 วินบน 936
จับยี่กี รอบที่ 55 633 74 5-6 ถูก 1 17904 78901245 158
จับยี่กี รอบที่ 56 793 76 3-1 ถูก 8 84671 56789023 วินบน 714
จับยี่กี รอบที่ 57 770 29 3-6 3 39126 01234578 วินบน 269
จับยี่กี รอบที่ 58 080 12 0-5 ถูก 3 39126 01234578 วินบน 158 บน
จับยี่กี รอบที่ 59 071 02 0-1 ถูก 2 ถูก 28015 56789023 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 60 776 89 1-5 7 ถูก 73560 ถูก 12345689 158
จับยี่กี รอบที่ 61 690 48 6-4 ถูก 0 ถูก 06893 ถูก 23456790 วินบน 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 62 743 63 0-1 7 ถูก 73560 45678912 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 63 761 66 3-9 3 39126 ถูก 23456790 592
จับยี่กี รอบที่ 64 602 63 1-6 ถูก 8 84671 34567801 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 65 299 09 2-1 ถูก 0 ถูก 06893 ถูก 45678912 เบิ้ล 714
จับยี่กี รอบที่ 66 678 32 9-1 3 ถูก 39126 01234578 วินบน 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 67 816 68 8-4 ถูก 5 51348 ถูก 23456790 047
จับยี่กี รอบที่ 68 425 50 6-5 ถูก 4 ถูก 40237 ถูก 23456790 วินบน 158 บน
จับยี่กี รอบที่ 69 537 07 5-0 ถูก 8 84671 01234578 วินบน 603 บน
จับยี่กี รอบที่ 70 028 15 7-3 9 95782 ถูก 90123467 936
จับยี่กี รอบที่ 71 784 41 8-5 ถูก 5 51348 ถูก 89012356 158 บน
จับยี่กี รอบที่ 72 519 20 4-5 ถูก 4 40237 12345689 วินบน 158 บน
จับยี่กี รอบที่ 73 628 97 9-1 ถูก 4 40237 ถูก 45678912 วินบน 714
จับยี่กี รอบที่ 74 198 28 8-4 ถูก 0 06893 ถูก 23456790 047
จับยี่กี รอบที่ 75 262 44 8-3 5 51348 56789023 วินบน 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 76 121 06 2-9 ถูก 6 ถูก 62459 ถูก 34567801 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 77 174 15 1-2 ถูก 4 ถูก 40237 ถูก 78901245 วินบน 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 78 108 29 4-9 ถูก 4 40237 ถูก 23456790 592
จับยี่กี รอบที่ 79 463 25 8-9 5 ถูก 51348 78901245 592
จับยี่กี รอบที่ 80 384 74 3-1 ถูก 9 95782 ถูก 56789023 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 81 658 69 4-5 ถูก 2 28015 ถูก 67890134 047
จับยี่กี รอบที่ 82 903 47 8-1 0 ถูก 06893 ถูก 78901245 714
จับยี่กี รอบที่ 83 667 55 3-1 2 28015 67890134 วินบน 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 84 826 00 7-0 ถูก 7 73560 78901245 603 บน
จับยี่กี รอบที่ 85 276 67 6-7 ถูก 2 ถูก 28015 56789023 วินบน 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 86 370 15 6-9 9 95782 ถูก 56789023 วินบน 592
จับยี่กี รอบที่ 87 579 54 0-2 0 06893 89012356 825
จับยี่กี รอบที่ 88 590 75 9-3 2 28015 45678912 936

สมัครสมาชิก กดที่รูป รับฟรี 1,000 บาท