หวย ruay   ผลลัพธ์เก่า บน (000) - ล่าง (00)

ผลออกรางวัล สูตรเด่นคู่ สูตรเสียว สูตรปักสิบบน สูตรวินบน 56 ชุด สูตรพิกัดบน
รอบที่ บน ล่าง
ปรับสูตร ปรับเสียว ปรับปักสิบ ปรับสูตรวินบน สูตรพิกัดบน
ถูก >> ถูก >> ถูก >> ถูกทั้งหมด / รอบ ถูกทั้งหมด
จับยี่กี รอบที่ 1 062 97 0-1 ถูก 7 ถูก 73560 ถูก 56789023 วินบน 503
จับยี่กี รอบที่ 2 784 82 2-4 ถูก 2 ถูก 28015 ถูก 23456790 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 3 382 22 4-8 ถูก 7 73560 23456790 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 4 145 96 2-7 9 ถูก 95782 01234578 วินบน 370
จับยี่กี รอบที่ 5 588 09 5-6 ถูก 9 ถูก 95782 ถูก 78901245 เบิ้ล 158 บน
จับยี่กี รอบที่ 6 836 65 8-6 ถูก 2 28015 34567801 วินบน 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 7 142 63 6-9 ถูก 3 ถูก 39126 12345689 วินบน 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 8 430 25 2-6 ถูก 6 62459 34567801 วินบน 269
จับยี่กี รอบที่ 9 118 02 0-8 ถูก 6 62459 12345689 วินบน 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 10 313 93 8-7 9 ถูก 95782 12345689 วินบน 370 บน
จับยี่กี รอบที่ 11 180 95 3-7 8 ถูก 84671 ถูก 12345689 370 บน
จับยี่กี รอบที่ 12 292 25 0-2 ถูก 8 84671 56789023 วินบน 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 13 344 82 2-4 ถูก 4 ถูก 40237 ถูก 78901245 เบิ้ล 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 14 291 95 4-5 ถูก 1 ถูก 17904 ถูก 01234578 158 บน
จับยี่กี รอบที่ 15 117 13 1-2 ถูก 6 62459 01234578 วินบน 825
จับยี่กี รอบที่ 16 276 09 7-8 ถูก 3 39126 56789023 วินบน 481
จับยี่กี รอบที่ 17 575 42 6-9 9 95782 ถูก 78901245 วินบน 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 18 941 00 5-7 2 28015 45678912 วินบน 370
จับยี่กี รอบที่ 19 667 24 1-6 ถูก 9 95782 90123467 วินบน 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 20 551 07 7-0 ถูก 9 95782 ถูก 67890134 603
จับยี่กี รอบที่ 21 481 72 1-4 ถูก 5 51348 ถูก 90123467 047
จับยี่กี รอบที่ 22 574 66 1-4 ถูก 1 17904 ถูก 01234578 วินบน 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 23 720 66 4-5 7 ถูก 73560 12345689 158
จับยี่กี รอบที่ 24 411 56 0-1 ถูก 3 39126 ถูก 23456790 603
จับยี่กี รอบที่ 25 258 80 1-7 6 62459 ถูก 78901245 วินบน 370
จับยี่กี รอบที่ 26 978 02 8-1 ถูก 2 ถูก 28015 01234578 วินบน 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 27 624 34 8-7 5 51348 34567801 370
จับยี่กี รอบที่ 28 035 76 4-8 1 17904 12345689 วินบน 481
จับยี่กี รอบที่ 29 037 08 5-7 ถูก 0 ถูก 06893 ถูก 90123467 วินบน 370 บน
จับยี่กี รอบที่ 30 614 59 7-9 ถูก 2 28015 ถูก 56789023 592
จับยี่กี รอบที่ 31 662 82 4-5 1 17904 56789023 วินบน 047
จับยี่กี รอบที่ 32 715 12 2-7 ถูก 2 ถูก 28015 ถูก 90123467 370
จับยี่กี รอบที่ 33 344 80 5-6 6 62459 ถูก 23456790 เบิ้ล 158
จับยี่กี รอบที่ 34 703 61 4-3 ถูก 7 ถูก 73560 ถูก 89012356 วินบน 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 35 986 01 3-4 5 51348 ถูก 67890134 วินบน 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 36 304 56 6-8 ถูก 6 ถูก 62459 90123467 วินบน 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 37 448 30 4-7 ถูก 4 ถูก 40237 ถูก 01234578 วินบน 370
จับยี่กี รอบที่ 38 323 27 8-6 6 62459 ถูก 34567801 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 39 312 27 3-4 ถูก 4 40237 67890134 936
จับยี่กี รอบที่ 40 613 50 2-3 ถูก 2 28015 ถูก 89012356 วินบน 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 41 813 42 3-1 ถูก 8 ถูก 84671 ถูก 90123467 วินบน 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 42 503 70 3-8 ถูก 4 40237 ถูก 56789023 วินบน 481
จับยี่กี รอบที่ 43 599 60 3-0 ถูก 2 28015 12345689 เบิ้ล 603
จับยี่กี รอบที่ 44 714 96 9-1 ถูก 9 ถูก 95782 23456790 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 45 639 38 4-6 ถูก 3 ถูก 39126 ถูก 90123467 วินบน 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 46 790 47 9-6 ถูก 0 ถูก 06893 ถูก 12345689 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 47 096 34 0-1 ถูก 8 84671 01234578 603 บน
จับยี่กี รอบที่ 48 102 04 6-4 ถูก 8 84671 01234578 วินบน 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 49 735 15 2-3 ถูก 7 ถูก 73560 ถูก 01234578 วินบน 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 50 230 41 5-4 ถูก 1 ถูก 17904 78901245 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 51 517 46 0-9 5 ถูก 51348 ถูก 34567801 วินบน 592
จับยี่กี รอบที่ 52 550 95 7-8 0 ถูก 06893 67890134 481
จับยี่กี รอบที่ 53 332 93 0-9 ถูก 7 73560 ถูก 01234578 วินบน 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 54 199 66 2-6 ถูก 9 ถูก 95782 ถูก 67890134 เบิ้ล 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 55 949 59 9-4 ถูก 9 ถูก 95782 01234578 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 56 158 47 9-4 ถูก 9 95782 ถูก 45678912 วินบน 047
จับยี่กี รอบที่ 57 470 82 8-1 ถูก 7 ถูก 73560 ถูก 01234578 วินบน 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 58 026 09 0-4 ถูก 3 39126 ถูก 23456790 วินบน 047
จับยี่กี รอบที่ 59 377 07 6-0 ถูก 5 51348 89012356 603
จับยี่กี รอบที่ 60 895 31 7-9 ถูก 3 ถูก 39126 ถูก 90123467 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 61 299 51 5-4 ถูก 6 62459 ถูก 67890134 เบิ้ล 047
จับยี่กี รอบที่ 62 923 30 9-2 ถูก 9 ถูก 95782 ถูก 23456790 วินบน 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 63 017 54 3-7 ถูก 9 95782 12345689 370 บน
จับยี่กี รอบที่ 64 619 37 7-0 ถูก 5 51348 ถูก 90123467 วินบน 603
จับยี่กี รอบที่ 65 592 14 9-4 ถูก 0 06893 ถูก 89012356 วินบน 047
จับยี่กี รอบที่ 66 812 65 2-3 ถูก 6 ถูก 62459 78901245 วินบน 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 67 717 42 2-7 ถูก 6 62459 12345689 370 บน
จับยี่กี รอบที่ 68 889 50 7-9 ถูก 8 ถูก 84671 ถูก 67890134 วินบน 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 69 892 26 9-8 ถูก 1 17904 ถูก 23456790 วินบน 481
จับยี่กี รอบที่ 70 157 74 2-9 2 28015 ถูก 01234578 วินบน 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 71 894 44 7-5 1 17904 ถูก 01234578 158
จับยี่กี รอบที่ 72 891 35 4-2 8 ถูก 84671 23456790 825
จับยี่กี รอบที่ 73 108 76 1-0 ถูก 3 39126 23456790 603 บน
จับยี่กี รอบที่ 74 274 77 8-1 9 95782 ถูก 45678912 วินบน 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 75 886 58 4-8 ถูก 3 39126 12345689 วินบน 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 76 452 77 6-9 1 17904 90123467 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 77 515 68 2-3 3 39126 ถูก 90123467 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 78 641 69 5-8 6 ถูก 62459 ถูก 45678912 วินบน 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 79 150 98 1-6 ถูก 8 ถูก 84671 78901245 วินบน 269
จับยี่กี รอบที่ 80 375 52 0-7 ถูก 7 ถูก 73560 ถูก 56789023 วินบน 370 บน
จับยี่กี รอบที่ 81 592 85 5-6 ถูก 7 73560 01234578 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 82 266 78 2-7 ถูก 5 51348 89012356 เบิ้ล 370
จับยี่กี รอบที่ 83 999 93 6-9 ถูก 0 06893 ถูก 56789023 เบิ้ล 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 84 434 59 9-1 ถูก 6 62459 34567801 วินบน 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 85 664 75 4-7 ถูก 6 ถูก 62459 ถูก 34567801 วินบน 370
จับยี่กี รอบที่ 86 746 96 4-5 ถูก 6 ถูก 62459 ถูก 67890134 วินบน 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 87 756 94 6-2 ถูก 8 84671 67890134 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 88 รอผล รอผล 6-0 2 28015 56789023 603

สมัครสมาชิก กดที่รูป รับฟรี 1,000 บาท