หวย ruay   ผลลัพธ์เก่า บน (000) - ล่าง (00)

ผลออกรางวัล สูตรเด่นคู่ สูตรเสียว สูตรปักสิบบน สูตรวินบน 56 ชุด สูตรพิกัดบน
รอบที่ บน ล่าง
ปรับสูตร ปรับเสียว ปรับปักสิบ ปรับสูตรวินบน สูตรพิกัดบน
ถูก >> ถูก >> ถูก >> ถูกทั้งหมด / รอบ ถูกทั้งหมด
จับยี่กี รอบที่ 1 830 20 0-1 ถูก 7 73560 ถูก 56789023 วินบน 503 บน
จับยี่กี รอบที่ 2 244 74 0-9 6 62459 ถูก 45678912 เบิ้ล 592
จับยี่กี รอบที่ 3 449 10 4-8 ถูก 7 73560 56789023 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 4 289 91 9-3 ถูก 7 73560 01234578 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 5 043 77 9-7 ถูก 0 ถูก 06893 12345689 วินบน 370 บน
จับยี่กี รอบที่ 6 125 89 3-7 3 39126 ถูก 78901245 วินบน 370
จับยี่กี รอบที่ 7 943 59 5-1 ถูก 6 62459 ถูก 89012356 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 8 270 40 3-4 ถูก 3 39126 23456790 วินบน 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 9 875 08 0-5 ถูก 9 95782 ถูก 67890134 158 บน
จับยี่กี รอบที่ 10 012 96 5-2 ถูก 9 ถูก 95782 12345689 วินบน 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 11 304 01 2-7 5 51348 67890134 วินบน 370 บน
จับยี่กี รอบที่ 12 641 09 4-9 ถูก 6 ถูก 62459 ถูก 56789023 592
จับยี่กี รอบที่ 13 273 47 1-2 ถูก 1 17904 ถูก 78901245 825
จับยี่กี รอบที่ 14 376 07 3-1 ถูก 5 51348 45678912 วินบน 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 15 640 09 6-9 ถูก 2 28015 23456790 วินบน 592
จับยี่กี รอบที่ 16 968 51 0-2 0 06893 ถูก 01234578 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 17 106 04 8-3 6 ถูก 62459 12345689 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 18 597 31 6-7 ถูก 2 28015 89012356 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 19 950 98 7-8 ถูก 8 ถูก 84671 90123467 481
จับยี่กี รอบที่ 20 712 69 0-8 7 ถูก 73560 12345689 วินบน 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 21 905 64 2-3 9 ถูก 95782 89012356 วินบน 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 22 816 77 5-6 ถูก 1 ถูก 17904 ถูก 78901245 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 23 611 38 6-7 ถูก 6 ถูก 62459 12345689 เบิ้ล 370
จับยี่กี รอบที่ 24 252 81 1-2 ถูก 9 95782 ถูก 34567801 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 25 219 25 2-3 ถูก 1 ถูก 17904 ถูก 90123467 วินบน 825
จับยี่กี รอบที่ 26 136 75 9-5 ถูก 5 ถูก 51348 ถูก 89012356 วินบน 158
จับยี่กี รอบที่ 27 789 24 6-7 ถูก 7 ถูก 73560 23456790 370
จับยี่กี รอบที่ 28 157 27 9-1 ถูก 3 39126 90123467 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 29 รอผล รอผล 7-9 8 84671 34567801 592
จับยี่กี รอบที่ 30 รอผล รอผล

สมัครสมาชิก กดที่รูป รับฟรี 1,000 บาท

 

 

จับยี่กี รอบที่ 31 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 32 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 33 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 34 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 35 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 36 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 37 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 38 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 39 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 40 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 41 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 42 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 43 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 44 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 45 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 46 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 47 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 48 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 49 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 50 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 51 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 52 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 53 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 54 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 55 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 56 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 57 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 58 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 59 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 60 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 61 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 62 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 63 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 64 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 65 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 66 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 67 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 68 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 69 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 70 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 71 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 72 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 73 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 74 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 75 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 76 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 77 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 78 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 79 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 80 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 81 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 82 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 83 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 84 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 85 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 86 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 87 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 88 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???