หวย lottovip   ผลลัพธ์เก่า บน (000) - ล่าง (00)

ผลออกรางวัล สูตรเด่นคู่ สูตรเสียว สูตรปักสิบบน สูตรวินบน 56 ชุด สูตรพิกัดบน
รอบที่ บน ล่าง
ปรับสูตร ปรับเสียว ปรับปักสิบ ปรับสูตรวินบน สูตรพิกัดบน
ถูก >> ถูก >> ถูก >> ถูกทั้งหมด / รอบ ถูกทั้งหมด
จับยี่กี รอบที่ 1 929 31 0-1 ถูก 7 73560 56789023 วินบน 503
จับยี่กี รอบที่ 2 428 83 9-7 3 ถูก 39126 ถูก 45678912 วินบน 370
จับยี่กี รอบที่ 3 163 57 8-9 7 ถูก 73560 ถูก 45678912 592
จับยี่กี รอบที่ 4 033 88 3-0 ถูก 1 17904 67890134 เบิ้ล 603 บน
จับยี่กี รอบที่ 5 444 26 3-8 6 ถูก 62459 ถูก 78901245 เบิ้ล 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 6 825 17 4-9 9 95782 ถูก 12345689 วินบน 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 7 119 25 5-0 ถูก 6 62459 56789023 603
จับยี่กี รอบที่ 8 009 22 9-5 ถูก 5 51348 12345689 158
จับยี่กี รอบที่ 9 452 80 9-2 ถูก 0 ถูก 06893 01234578 วินบน 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 10 349 60 2-3 ถูก 8 84671 ถูก 23456790 วินบน 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 11 141 78 9-6 2 28015 34567801 วินบน 269
จับยี่กี รอบที่ 12 280 82 1-0 ถูก 7 73560 12345689 603 บน
จับยี่กี รอบที่ 13 635 34 0-1 2 28015 90123467 714
จับยี่กี รอบที่ 14 410 83 5-9 4 ถูก 40237 90123467 วินบน 592
จับยี่กี รอบที่ 15 960 11 0-1 ถูก 1 ถูก 17904 78901245 603 บน
จับยี่กี รอบที่ 16 364 34 0-7 7 73560 ถูก 56789023 370
จับยี่กี รอบที่ 17 รอผล รอผล 4-0 5 51348 45678912 603
จับยี่กี รอบที่ 18 รอผล รอผล

สมัคร LOTTOVIP รับฟรี 1,000 บาท

 

จับยี่กี รอบที่ 19 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 20 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 21 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 22 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 23 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 24 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 25 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 26 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 27 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 28 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 29 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 30 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 31 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 32 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 33 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 34 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 35 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 36 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 37 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 38 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 39 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 40 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 41 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 42 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 43 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 44 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 45 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 46 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 47 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 48 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 49 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 50 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 51 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 52 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 53 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 54 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 55 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 56 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 57 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 58 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 59 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 60 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 61 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 62 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 63 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 64 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 65 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 66 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 67 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 68 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 69 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 70 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 71 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 72 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 73 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 74 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 75 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 76 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 77 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 78 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 79 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 80 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 81 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 82 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 83 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 84 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 85 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 86 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 87 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 88 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???