หวย lottovip   ผลลัพธ์เก่า บน (525) - ล่าง (29)

ผลออกรางวัล สูตรเด่นคู่ สูตรเสียว สูตรปักสิบบน สูตรวินบน 56 ชุด สูตรพิกัดบน
รอบที่ บน ล่าง
ปรับสูตร ปรับเสียว ปรับปักสิบ ปรับสูตรวินบน สูตรพิกัดบน
ถูก >> ถูก >> ถูก >> ถูกทั้งหมด / รอบ ถูกทั้งหมด
จับยี่กี รอบที่ 1 347 02 5-3 ถูก 3 ถูก 39126 67890134 วินบน 836
จับยี่กี รอบที่ 2 995 50 7-1 1 17904 ถูก 12345689 วินบน 714
จับยี่กี รอบที่ 3 443 30 5-6 8 84671 ถูก 23456790 วินบน 269
จับยี่กี รอบที่ 4 182 54 3-6 1 ถูก 17904 89012356 วินบน 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 5 364 84 2-5 4 ถูก 40237 89012356 158
จับยี่กี รอบที่ 6 513 56 4-5 ถูก 4 40237 45678912 158 บน
จับยี่กี รอบที่ 7 094 45 3-1 4 ถูก 40237 89012356 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 8 699 88 4-5 3 39126 ถูก 78901245 เบิ้ล 047
จับยี่กี รอบที่ 9 268 65 9-0 4 40237 78901245 603 บน
จับยี่กี รอบที่ 10 645 96 8-9 ถูก 1 17904 ถูก 67890134 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 11 344 72 5-1 9 95782 23456790 เบิ้ล 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 12 006 39 4-7 1 17904 ถูก 01234578 370 บน
จับยี่กี รอบที่ 13 922 13 6-7 7 73560 67890134 370
จับยี่กี รอบที่ 14 087 91 2-3 1 ถูก 17904 78901245 วินบน 936
จับยี่กี รอบที่ 15 679 02 7-6 ถูก 2 ถูก 28015 34567801 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 16 297 12 9-1 ถูก 6 62459 ถูก 90123467 วินบน 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 17 694 80 7-8 ถูก 6 ถูก 62459 ถูก 90123467 วินบน 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 18 793 33 4-7 ถูก 9 ถูก 95782 ถูก 45678912 370 บน
จับยี่กี รอบที่ 19 082 15 3-4 9 95782 ถูก 78901245 วินบน 936
จับยี่กี รอบที่ 20 443 55 2-8 6 62459 ถูก 23456790 วินบน 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 21 504 36 3-4 ถูก 9 95782 34567801 วินบน 936
จับยี่กี รอบที่ 22 332 10 4-5 5 51348 ถูก 45678912 158
จับยี่กี รอบที่ 23 584 25 2-3 ถูก 9 95782 ถูก 34567801 วินบน 936
จับยี่กี รอบที่ 24 002 88 4-2 ถูก 5 51348 12345689 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 25 332 95 2-1 ถูก 0 06893 ถูก 78901245 714
จับยี่กี รอบที่ 26 799 12 2-7 ถูก 1 ถูก 17904 ถูก 89012356 เบิ้ล 370
จับยี่กี รอบที่ 27 290 40 9-3 ถูก 8 84671 89012356 วินบน 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 28 384 95 0-1 7 73560 89012356 603
จับยี่กี รอบที่ 29 954 41 4-3 ถูก 4 ถูก 40237 78901245 วินบน 936
จับยี่กี รอบที่ 30 600 95 4-1 1 17904 ถูก 23456790 เบิ้ล 714
จับยี่กี รอบที่ 31 621 07 0-4 ถูก 6 ถูก 62459 ถูก 23456790 047
จับยี่กี รอบที่ 32 308 27 1-2 ถูก 2 ถูก 28015 ถูก 34567801 วินบน 714
จับยี่กี รอบที่ 33 748 72 8-0 ถูก 8 ถูก 84671 ถูก 90123467 603
จับยี่กี รอบที่ 34 440 95 8-6 2 28015 67890134 วินบน 269
จับยี่กี รอบที่ 35 238 94 0-9 ถูก 2 ถูก 28015 23456790 592
จับยี่กี รอบที่ 36 392 61 8-5 9 ถูก 95782 ถูก 23456790 วินบน 158
จับยี่กี รอบที่ 37 671 88 2-3 7 ถูก 73560 ถูก 01234578 วินบน 825
จับยี่กี รอบที่ 38 048 71 1-2 ถูก 4 ถูก 40237 ถูก 90123467 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 39 รอผล รอผล 8-2 5 51348 67890134 825
จับยี่กี รอบที่ 40 รอผล รอผล

สมัคร LOTTOVIP รับฟรี 1,000 บาท

 

จับยี่กี รอบที่ 41 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 42 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 43 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 44 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 45 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 46 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 47 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 48 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 49 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 50 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 51 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 52 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 53 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 54 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 55 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 56 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 57 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 58 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 59 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 60 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 61 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 62 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 63 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 64 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 65 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 66 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 67 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 68 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 69 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 70 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 71 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 72 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 73 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 74 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 75 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 76 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 77 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 78 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 79 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 80 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 81 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 82 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 83 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 84 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 85 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 86 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 87 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 88 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???