หวย lottovip   ผลลัพธ์เก่า บน (896) - ล่าง (29)

ผลออกรางวัล สูตรเด่นคู่ สูตรเสียว สูตรปักสิบบน สูตรวินบน 56 ชุด สูตรพิกัดบน
รอบที่ บน ล่าง
ปรับสูตร ปรับเสียว ปรับปักสิบ ปรับสูตรวินบน สูตรพิกัดบน
ถูก >> ถูก >> ถูก >> ถูกทั้งหมด / รอบ ถูกทั้งหมด
จับยี่กี รอบที่ 1 586 40 6-7 ถูก 7 73560 12345689 วินบน 169 บน
จับยี่กี รอบที่ 2 336 43 6-9 ถูก 8 84671 01234578 592
จับยี่กี รอบที่ 3 771 58 6-9 2 28015 45678912 วินบน 592
จับยี่กี รอบที่ 4 407 37 1-9 5 51348 67890134 วินบน 592
จับยี่กี รอบที่ 5 879 75 7-9 ถูก 6 62459 90123467 วินบน 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 6 734 73 9-1 0 06893 ถูก 67890134 วินบน 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 7 993 91 4-5 5 51348 89012356 วินบน 047
จับยี่กี รอบที่ 8 327 86 3-4 ถูก 4 40237 ถูก 90123467 วินบน 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 9 823 81 7-1 ถูก 9 95782 ถูก 34567801 714
จับยี่กี รอบที่ 10 427 95 3-0 7 ถูก 73560 56789023 วินบน 603
จับยี่กี รอบที่ 11 792 98 7-0 ถูก 6 62459 ถูก 90123467 วินบน 603
จับยี่กี รอบที่ 12 022 88 2-0 ถูก 1 17904 56789023 เบิ้ล 603
จับยี่กี รอบที่ 13 371 96 2-9 ถูก 8 84671 ถูก 90123467 วินบน 592
จับยี่กี รอบที่ 14 079 71 1-5 ถูก 0 ถูก 06893 67890134 วินบน 158
จับยี่กี รอบที่ 15 795 30 9-0 ถูก 1 17904 ถูก 67890134 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 16 054 41 5-6 ถูก 8 84671 89012356 269
จับยี่กี รอบที่ 17 503 00 4-5 ถูก 8 84671 90123467 วินบน 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 18 022 42 3-8 9 95782 ถูก 12345689 เบิ้ล 481
จับยี่กี รอบที่ 19 054 58 2-9 7 73560 ถูก 34567801 วินบน 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 20 378 57 4-0 3 ถูก 39126 67890134 วินบน 603
จับยี่กี รอบที่ 21 962 92 8-1 5 51348 67890134 714
จับยี่กี รอบที่ 22 485 06 2-8 ถูก 7 73560 01234578 วินบน 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 23 668 82 5-0 4 40237 23456790 603 บน
จับยี่กี รอบที่ 24 965 79 8-7 ถูก 5 ถูก 51348 12345689 วินบน 370
จับยี่กี รอบที่ 25 535 09 5-9 ถูก 7 73560 ถูก 89012356 วินบน 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 26 323 08 5-2 ถูก 4 40237 ถูก 78901245 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 27 260 48 3-4 ถูก 2 ถูก 28015 78901245 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 28 204 42 0-3 ถูก 6 62459 34567801 วินบน 936
จับยี่กี รอบที่ 29 966 83 4-2 5 51348 90123467 เบิ้ล 825
จับยี่กี รอบที่ 30 291 24 6-5 0 06893 ถูก 90123467 วินบน 158 บน
จับยี่กี รอบที่ 31 766 07 1-3 5 51348 90123467 เบิ้ล 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 32 861 46 6-4 ถูก 1 ถูก 17904 90123467 วินบน 047
จับยี่กี รอบที่ 33 842 99 1-8 ถูก 8 ถูก 84671 ถูก 01234578 วินบน 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 34 216 91 2-6 ถูก 7 73560 89012356 วินบน 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 35 948 74 6-4 ถูก 0 06893 34567801 วินบน 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 36 618 62 8-1 ถูก 1 ถูก 17904 ถูก 23456790 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 37 407 07 8-9 5 51348 67890134 วินบน 481
จับยี่กี รอบที่ 38 109 15 7-2 6 62459 90123467 วินบน 825
จับยี่กี รอบที่ 39 885 66 9-4 6 ถูก 62459 01234578 วินบน 047
จับยี่กี รอบที่ 40 290 05 5-2 ถูก 4 40237 01234578 825
จับยี่กี รอบที่ 41 453 57 0-3 ถูก 2 28015 ถูก 34567801 วินบน 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 42 351 33 3-5 ถูก 2 28015 ถูก 67890134 158 บน
จับยี่กี รอบที่ 43 248 26 1-8 ถูก 3 39126 12345689 วินบน 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 44 450 23 8-0 ถูก 5 ถูก 51348 ถูก 56789023 วินบน 603 บน
จับยี่กี รอบที่ 45 599 80 0-2 ถูก 2 28015 12345689 เบิ้ล 825
จับยี่กี รอบที่ 46 865 42 9-1 9 95782 23456790 วินบน 714
จับยี่กี รอบที่ 47 867 12 5-2 ถูก 1 ถูก 17904 45678912 วินบน 825
จับยี่กี รอบที่ 48 591 03 7-8 3 ถูก 39126 ถูก 89012356 วินบน 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 49 226 23 1-2 ถูก 7 73560 90123467 วินบน 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 50 237 41 6-4 ถูก 1 ถูก 17904 67890134 วินบน 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 51 802 10 7-9 7 73560 ถูก 23456790 วินบน 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 52 824 84 2-5 ถูก 7 73560 56789023 158
จับยี่กี รอบที่ 53 724 74 4-1 ถูก 8 84671 56789023 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 54 398 50 4-1 8 ถูก 84671 89012356 วินบน 714
จับยี่กี รอบที่ 55 648 08 8-4 ถูก 1 17904 ถูก 12345689 วินบน 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 56 331 50 8-2 9 95782 56789023 825
จับยี่กี รอบที่ 57 763 19 1-8 ถูก 2 28015 67890134 วินบน 481
จับยี่กี รอบที่ 58 197 17 3-4 5 51348 01234578 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 59 031 54 7-0 ถูก 5 ถูก 51348 ถูก 78901245 603 บน
จับยี่กี รอบที่ 60 414 58 1-9 ถูก 0 06893 90123467 วินบน 592
จับยี่กี รอบที่ 61 373 75 4-9 7 ถูก 73560 ถูก 01234578 วินบน 592
จับยี่กี รอบที่ 62 085 56 3-7 6 ถูก 62459 90123467 370
จับยี่กี รอบที่ 63 315 80 5-6 ถูก 5 ถูก 51348 ถูก 45678912 วินบน 158 บน
จับยี่กี รอบที่ 64 395 03 5-6 ถูก 9 ถูก 95782 ถูก 23456790 วินบน 158 บน
จับยี่กี รอบที่ 65 662 17 5-4 2 ถูก 28015 34567801 047
จับยี่กี รอบที่ 66 313 06 2-5 7 73560 45678912 158 บน
จับยี่กี รอบที่ 67 452 66 3-4 ถูก 5 ถูก 51348 ถูก 45678912 วินบน 047
จับยี่กี รอบที่ 68 471 49 2-3 1 ถูก 17904 ถูก 89012356 825
จับยี่กี รอบที่ 69 657 56 1-0 5 ถูก 51348 ถูก 67890134 603
จับยี่กี รอบที่ 70 103 42 7-3 ถูก 4 ถูก 40237 ถูก 78901245 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 71 รอผล รอผล 3-1 7 73560 56789023 714
จับยี่กี รอบที่ 72 รอผล รอผล

สมัคร LOTTOVIP รับฟรี 1,000 บาท

 

จับยี่กี รอบที่ 73 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 74 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 75 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 76 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 77 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 78 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 79 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 80 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 81 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 82 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 83 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 84 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 85 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 86 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 87 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 88 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???