หวย lottovip   ผลลัพธ์เก่า บน (000) - ล่าง (00)

ผลออกรางวัล สูตรเด่นคู่ สูตรเสียว สูตรปักสิบบน สูตรวินบน 56 ชุด สูตรพิกัดบน
รอบที่ บน ล่าง
ปรับสูตร ปรับเสียว ปรับปักสิบ ปรับสูตรวินบน สูตรพิกัดบน
ถูก >> ถูก >> ถูก >> ถูกทั้งหมด / รอบ ถูกทั้งหมด
จับยี่กี รอบที่ 1 509 54 0-1 ถูก 7 73560 ถูก 56789023 วินบน 503 บน
จับยี่กี รอบที่ 2 743 48 9-4 ถูก 4 ถูก 40237 ถูก 78901245 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 3 788 12 3-6 4 40237 78901245 เบิ้ล 269
จับยี่กี รอบที่ 4 566 61 8-2 6 ถูก 62459 ถูก 01234578 825
จับยี่กี รอบที่ 5 163 87 6-3 ถูก 5 51348 90123467 วินบน 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 6 894 67 3-6 ถูก 1 17904 ถูก 67890134 วินบน 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 7 464 91 4-2 ถูก 2 28015 56789023 825
จับยี่กี รอบที่ 8 735 70 4-2 7 ถูก 73560 ถูก 89012356 วินบน 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 9 182 85 5-3 ถูก 2 ถูก 28015 ถูก 23456790 936
จับยี่กี รอบที่ 10 314 82 2-3 ถูก 6 62459 90123467 วินบน 825
จับยี่กี รอบที่ 11 001 40 4-8 ถูก 3 39126 78901245 วินบน 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 12 663 12 1-9 ถูก 5 51348 23456790 วินบน 592
จับยี่กี รอบที่ 13 945 33 3-1 ถูก 9 ถูก 95782 67890134 714 บน
จับยี่กี รอบที่ 14 929 77 5-6 7 ถูก 73560 01234578 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 15 090 07 9-7 ถูก 1 17904 ถูก 01234578 370 บน
จับยี่กี รอบที่ 16 806 59 0-9 ถูก 8 ถูก 84671 12345689 592
จับยี่กี รอบที่ 17 738 25 6-2 ถูก 2 ถูก 28015 23456790 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 18 660 90 8-5 5 51348 89012356 วินบน 158
จับยี่กี รอบที่ 19 922 81 0-4 0 06893 34567801 047
จับยี่กี รอบที่ 20 576 05 2-0 ถูก 6 ถูก 62459 56789023 วินบน 603 บน
จับยี่กี รอบที่ 21 265 52 6-9 ถูก 7 73560 ถูก 45678912 วินบน 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 22 653 54 5-6 ถูก 8 84671 23456790 วินบน 269
จับยี่กี รอบที่ 23 207 78 3-8 ถูก 1 17904 ถูก 78901245 วินบน 481
จับยี่กี รอบที่ 24 087 57 7-4 ถูก 5 ถูก 51348 ถูก 67890134 วินบน 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 25 077 45 7-6 ถูก 5 ถูก 51348 90123467 เบิ้ล 269
จับยี่กี รอบที่ 26 713 55 7-8 ถูก 1 ถูก 17904 ถูก 67890134 วินบน 370 บน
จับยี่กี รอบที่ 27 749 49 3-7 ถูก 7 ถูก 73560 12345689 วินบน 370
จับยี่กี รอบที่ 28 รอผล รอผล 9-6 9 95782 01234578 269
จับยี่กี รอบที่ 29 รอผล รอผล

สมัคร LOTTOVIP รับฟรี 1,000 บาท

 

จับยี่กี รอบที่ 30 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 31 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 32 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 33 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 34 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 35 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 36 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 37 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 38 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 39 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 40 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 41 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 42 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 43 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 44 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 45 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 46 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 47 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 48 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 49 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 50 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 51 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 52 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 53 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 54 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 55 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 56 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 57 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 58 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 59 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 60 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 61 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 62 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 63 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 64 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 65 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 66 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 67 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 68 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 69 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 70 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 71 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 72 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 73 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 74 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 75 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 76 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 77 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 78 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 79 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 80 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 81 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 82 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 83 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 84 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 85 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 86 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 87 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 88 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???