หวย lottovip   ผลลัพธ์เก่า บน (464) - ล่าง (99)

ผลออกรางวัล สูตรเด่นคู่ สูตรเสียว สูตรปักสิบบน สูตรวินบน 56 ชุด สูตรพิกัดบน
รอบที่ บน ล่าง
ปรับสูตร ปรับเสียว ปรับปักสิบ ปรับสูตรวินบน สูตรพิกัดบน
ถูก >> ถูก >> ถูก >> ถูกทั้งหมด / รอบ ถูกทั้งหมด
จับยี่กี รอบที่ 1 348 49 4-0 ถูก 3 ถูก 39126 67890134 วินบน 503
จับยี่กี รอบที่ 2 961 29 8-6 ถูก 1 ถูก 17904 56789023 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 3 821 42 1-2 ถูก 3 39126 ถูก 01234578 วินบน 825 บน
จับยี่กี รอบที่ 4 942 62 1-8 2 ถูก 28015 23456790 วินบน 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 5 195 79 2-1 ถูก 5 ถูก 51348 89012356 วินบน 714
จับยี่กี รอบที่ 6 434 17 5-6 9 95782 56789023 158
จับยี่กี รอบที่ 7 214 63 4-6 ถูก 6 ถูก 62459 12345689 วินบน 269
จับยี่กี รอบที่ 8 447 31 4-0 ถูก 7 ถูก 73560 12345689 603
จับยี่กี รอบที่ 9 037 45 7-5 ถูก 3 ถูก 39126 ถูก 78901245 158
จับยี่กี รอบที่ 10 318 50 7-0 ถูก 5 ถูก 51348 ถูก 23456790 603
จับยี่กี รอบที่ 11 289 47 8-9 ถูก 6 62459 34567801 592 บน
จับยี่กี รอบที่ 12 327 24 9-0 2 ถูก 28015 ถูก 78901245 วินบน 603
จับยี่กี รอบที่ 13 850 13 7-5 ถูก 5 ถูก 51348 ถูก 12345689 158 บน
จับยี่กี รอบที่ 14 602 89 0-6 ถูก 2 ถูก 28015 ถูก 90123467 วินบน 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 15 008 51 2-9 1 ถูก 17904 ถูก 01234578 วินบน 592
จับยี่กี รอบที่ 16 023 47 8-9 3 ถูก 39126 ถูก 23456790 วินบน 481
จับยี่กี รอบที่ 17 710 76 3-4 5 51348 ถูก 56789023 936
จับยี่กี รอบที่ 18 289 73 0-3 ถูก 7 ถูก 73560 12345689 วินบน 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 19 414 44 9-2 4 ถูก 40237 34567801 วินบน 825
จับยี่กี รอบที่ 20 641 78 4-0 ถูก 9 95782 67890134 วินบน 603
จับยี่กี รอบที่ 21 842 02 1-6 7 73560 67890134 269 บน
จับยี่กี รอบที่ 22 412 45 2-5 ถูก 5 ถูก 51348 ถูก 12345689 วินบน 158 บน
จับยี่กี รอบที่ 23 309 03 2-3 ถูก 3 ถูก 39126 34567801 825
จับยี่กี รอบที่ 24 264 61 9-8 7 73560 ถูก 23456790 วินบน 481 บน
จับยี่กี รอบที่ 25 437 90 4-3 ถูก 7 ถูก 73560 ถูก 45678912 936 บน
จับยี่กี รอบที่ 26 717 91 7-4 ถูก 5 51348 ถูก 56789023 047 บน
จับยี่กี รอบที่ 27 รอผล รอผล 7-0 9 95782 56789023 603
จับยี่กี รอบที่ 28 รอผล รอผล

ขนมหวานที่แสนอร่อย ต้องกินคู่กับ ช็อคโก้แลท

จับยี่กี รอบที่ 29 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 30 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 31 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 32 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 33 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 34 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 35 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 36 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 37 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 38 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 39 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 40 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 41 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 42 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 43 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 44 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 45 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 46 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 47 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 48 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 49 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 50 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 51 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 52 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 53 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 54 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 55 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 56 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 57 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 58 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 59 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 60 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 61 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 62 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 63 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 64 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 65 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 66 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 67 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 68 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 69 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 70 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 71 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 72 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 73 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 74 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 75 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 76 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 77 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 78 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 79 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 80 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 81 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 82 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 83 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 84 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 85 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 86 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 87 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???
จับยี่กี รอบที่ 88 รอผล รอผล ?-? ? ????? ????? ???